Skjemaer og søknader

Følg lenken under for å finne aktuelle skjemaer og søknadspapirer for deg som er eller vil bli elev i videregående opplæring. Her kan man bla. bestille kopi av vitnemål, kompetansebevis og vitnemål på engelsk.

Her finnes også skjema for flytting, reservering av skoleplass, endre fag, fravær, tilrettelegging ved eksamen, søknad om skoleskyss, skjemaer som gjelder fagprøve/svenneprøve/kompetanseprøve, skjema for elever som avbryter opplæringen og skjema for henvisning til PP-tjenesten.

 

https://viken.no/tjenester/skole-og-opplaring/soknader-og-skjema/