Felles lover og regler

Skolehverdagen inneholder både rettigheter og plikter. Her finner du noen av de som er felles for de videregående skolene.

Klikk for stort bilde

Ordensreglement

Fylkeskommunens videregående skoler har felles ordensreglement. Her finner du skolereglementet på ulike språk.

Fraværsgrense og fraværsreglement

Det er en fraværsregel på 10 prosent i videregående skoler. Det betyr at det er en grense for hvor mye elever kan være borte i et fag uten gyldig grunn.

Eksamensreglement

Her kan du lese om hvilke regler som gjelder under eksamen og hvilken klagerett du har på ulike eksamener.

For minoritetsspråklige elever

Her finner du informasjon som gjelder for deg som har et annet morsmål enn norsk

Lokal inntaksforskrift

Her finner du forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling av læreplass

Retningslinjer for skoleturer

Her finner du retningslinjer for skoleturer. Disse skal sørge for lik praksis for finansiering av skoleturer i videregående skole i Østfold.

Retten til et trygt og godt skolemiljø

Det er nulltoleranse mot mobbing på de videregående skolene i Østfold. Opplæringslovens nye kapittel 9 A om elevenes skolemiljø skal styrke elevenes rettigheter og sørge for at saker som gjelder skolemiljøet blir håndtert raskere, tryggere og enklere.

Retten til spesialundervisning

Elever som ikke får tilfredsstillende utbytte av opplæringen, har rett på spesialundervisning

Miljørettet helsevern i barnehager og skoler