Trenger du hjelp med eksamen?

Siv Grefslie kan hjelpe deg med spørsmål som du har om eksamen enten du skal ta eksamen som elev eller privatist.

Siv er eksamensansvarlig på Mysen vgs og gir deg veiledning og opplysninger vedrørende eksamen og eksamensrett. Siv har kontor i Administrasjonen i 1. etasje.

Det er to eksamensperioder i året, november/desember og mai/juni. De fleste eleveksamener gjennomføres på våren. Eksamensformene er skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk og praktisk.

Hvis du har behov for særskilt tilrettelegging i forbindelse med eksamen, må du søke om dette. Se ofte stilte spørsmål og svar nedenfor.

Eksamen

 

Følg lenken under for å finne aktuelle skjemaer og søknadspapirer for deg som er eller vil bli elev i videregående opplæring. Her kan man bla. bestille kopi av vitnemål, kompetansebevis og vitnemål på engelsk.

Her finnes også skjema for flytting, reservering av skoleplass, endre fag, fravær, tilrettelegging ved eksamen, søknad om skoleskyss, skjemaer som gjelder fagprøve/svenneprøve/kompetanseprøve, skjema for elever som avbryter opplæringen og skjema for henvisning til PP-tjenesten.

 

https://viken.no/tjenester/skole-og-opplaring/soknader-og-skjema/

Kontakt

Siv-Helle Grefslie
Eksamensleder
E-post
Telefon 69 84 61 07
Mobil 906 09 264