Opplæring i kriminalomsorg

Opplæringssenteret Indre Østfold fengsel.

Det er frihetsberøvelsen som er straffen når du soner, ikke tap av skoleretten. Derfor er det skole i alle norske fengsler.

Har du spørsmål om opplæringstilbudet kan du ta kontakt på:

  • Fagleder Michael: 69824238 (avd. Trøgstad) eller 69020936 (avd. Eidsberg)
  • Koordinator Eidsberg, Heidi: 69020982
  • Koordinator Trøgstad, Bernt Ole: 69824242

Mysen vgs har ansvaret for all opplæring som foregår av innsatte i Indre Østfold fengsel avd. Trøgstad og avd. Eidsberg i samarbeid med kriminalomsorgen.

Skoleavdelingen har ett særlig fokus på videregående skole, men legger også til rette for opplæringsforløp på så vel grunnskolenivå som høyskole/universitetsnivå. I tillegg tilbys det korte kompetansegivende kurs.

Spørsmål og svar om fengselsundervisning i Indre Østfold fengsel

Kontakt

Michael Lund Thomsen
E-post
Telefon 69 82 42 38
Mobil 952 43 888