Fagvalg til Vg3 STU

Som elev på Vg2 Studiespesialisering skal du velge hvilke programfag du skal videreføre eller eventuelt bytte ut på Vg3. Programfagene skal velges etter ulike krav og regler slik at du får godkjent vitnemål når du er ferdig på ST. Blokkskjemaet for programfagene som tilbys skoleåret 2020-21, samt reglene og kravene for fagvalget ser du nedenfor. Det er ikke garanti for at alle fagene startes. Dersom det er for få elever som ønsker ett eller flere fag, vil de fagene det er størst interesse for prioriteres.

 

Klikk for stort bilde  

Fag som skal velges til Vg3 ST er:

  • tre programfag, hvorav minst to gir fordypning og er fra samme programområde

Regler og krav til programfagvalget:

Minst to av programfagene du skal ta på Vg3, må være fag du viderefører fra Vg2 og som dermed gir fordypning. Disse to fordypningsfagene må også være fra samme programområde, det vil si enten fra realfag (fag med rød bakgrunn) eller fra språk, samfunnsfag eller økonomi (fag med blå bakgrunn).

Det tredje programfaget du velger på Vg3, kan også være et fag du viderefører fra Vg2 og som dermed gir fordypning, men det kan også være et nytt fag du tar på nivå I. I tillegg er det valgfritt om det tredje faget ditt er fra det samme programområdet du har dine to fordypningsfag fra, eller fra et annet område det tilbys fag fra.

For de av dere som skal ha obligatorisk tysk I+II eller spansk I+II på Vg3, er disse fagene plassert i blokk 3. Dette betyr at dere ikke kan velge noen av de andre fagene som ligger i blokk 3.

Dersom du er spesielt interessert i språk, kan du også velge fordypning i fremmedspråk ved å velge enten fransk III, spansk III eller tysk III. Disse kursene tilbys i form av nettundervisning der all undervisning, samhandling og vurdering skjer digitalt. 

Faginformasjon:

I følgende dokument finner du kortfattet informasjon om de ulike programfagene som tilbys på Mysen vgs: Infohefte programfag 2020-21 (PDF, 284 kB).

Gjennomføring av valg:

Selve programfagvalget skal gjennomføres i elektronisk valgskjema. Lenke til skjemaet sendes ut pr. epost til alle aktuelle elever. FRIST FOR FAGVALGET ER ONSDAG, 12. FEBRUAR!