Fagvalg til Vg2 STU

For deg som går på Studiespesialisering, er det før du begynner på Vg2 du skal gjøre det mest omfattende fagvalget. På Vg2 skal du nemlig starte med programfag som du fordyper deg i utifra ønsker om høyere utdanning, interesser og faglig mestring.

Programfagene skal velges etter ulike krav og regler slik at du får et godkjent vitnemål når du er ferdig på ST etter Vg3. Blokkskjemaet for nivå I-fagene som tilbys for Vg2 skoleåret 2020-21, samt reglene og kravene for fagvalget ser du nedenfor.

 

Klikk for stort bilde      

Fag som skal velges til Vg2 ST er:

  • matematikkfag
  • tre programfag

Regler og krav til programfagvalget:

Når det gjelder matematikk kan du velge 2P som sammen med 1P eller 1T gir generell studiekompetanse, eller du kan velge matematikk programfag S1 eller R1 som du kan videreføre til Vg3 og ta som ett av dine fordypningsfag.

I tillegg til matematikk, skal alle velge ytterligere tre programfag. Minst to av disse programfagene må være fag du fordyper deg i, dvs. fag du tar over to år, og disse fordypningsfagene må være fra samme programområde, enten realfag (fag med rød bakgrunn) eller språk, samfunnsfag eller økonomi (fag med blå bakgrunn). S1 og R1 kan telle som slike fordypningsfag innenfor realfag.

Det tredje programfaget kan være fra det samme programområdet du har valgt fordypningsfag fra, men det kan også være fra et annet område. I tillegg kan det tredje faget være et fag du viderefører til Vg3, eller du kan ta et nivå I-fag på Vg2 som du deretter bytter ut med et annet nivå I-fag på Vg3.

De av dere som skal ha tysk I+II eller spansk I+II på Vg3, kan velge fag fra blokk 4 kun på Vg2. Dere kan ikke ha fag i blokk 4 på Vg3, da språkfaget dere skal ha dette siste året skal plasseres her.

Faginformasjon:

I følgende dokument finner du kortfattet informasjon om de ulike programfagene som tilbys på Mysen vgs: Infohefte programfag 2020-21 (PDF, 284 kB)

Gjennomføring av valg:

Selve programfagvalget skal gjennomføres i elektronisk valgskjema. Lenke til skjemaet sendes ut pr. epost til alle aktuelle elever. FRIST FOR FAGVALGET ER ONSDAG, 12. FEBRUAR!