Fagvalg til Vg2 og Vg3 MOK

Alle elever som går på Medier og kommunikasjon skal på Vg2 og Vg3 ha valgbare programfag i tillegg til fellesfag og felles, obligatoriske mediefag. På Vg2 skal man ha ett slikt valgbart programfag, mens på Vg3 skal man ha to. Disse valgbare programfagene tas sammen med elever fra STU, PBY og HEA og velges fra et ferdig oppsatt fagtilbud i skolens blokkskjema. Fagene som kan velges kan være enten realfag, språk-, samfunnsfag og økonomifag, idrettsfag eller mediefag.

   

FOR DEG SOM SKAL GÅ VG2 MOK I 2020/21

De valgbare programfagene du får tilbud om å velge blant neste skoleår, er:

 • Geofag
 • Informasjonsteknologi 1
 • Teknologi og forskningslære 1
 • Historie og filosofi
 • Internasjonal engelsk
 • Markedsføring og ledelse 1
 • Samfunnsøkonomi 1
 • Breddeidrett 1
 • Bilde
 • Lyddesign
 • Grafisk design

Alle fagene nevnt over er plassert i blokk 4 i skolens blokkskjema. Dere som skal gå Vg2 MOK neste skoleår kan altså ikke velge fag fra blokk 1, 2 eller 3. At det for dere kun kan velges fra én blokk, handler om de valgbare programfagene plassering på timeplanen.

Det er videre ingen garanti for at alle fagene i listen over startes. Dersom ett eller flere av fagene ønskes av for få elever, vil de fagene det er størst interesse for prioriteres. Det er heller ingen garanti for at alle fagene videreføres til Vg3 i 2021/22, dvs. til nivå II, da dette også må vurderes ut i fra interessen for hvert enkelt fag.

 

FOR DEG SOM SKAL GÅ VG3 MOK I 2020/21

Du som skal gå Vg3 MOK neste skoleår, skal velge fag som ligger i blokk 4 og blokk 3.

Programfagene i blokk 4 du kan velge blant, er:

 • Geofag 1
 • Informasjonsteknologi 1
 • Teknologi og forskningslære 1
 • Historie og filosofi
 • Internasjonal engelsk
 • Markedsføring og ledelse 1
 • Markedsføring og ledelse 2 (hvis du har MF1 på Vg2)
 • Samfunnsøkonomi 1
 • Breddeidrett 1
 • Rettslære 2 (hvis du har RL1 på Vg2)
 • Bilde
 • Lyddesign
 • Grafisk design
 • Mediespesialisering

Programfagene i blokk 3 du kan velge blant, er:

 • Biologi 1
 • Informasjonsteknologi 1
 • Rettslære 1
 • Markedsføring og ledelse 1
 • Politikk og menneskerettigheter

Det er ingen garanti for at alle fagene nevnt over, startes. Dersom ett eller flere av fagene ønskes av for få elever, vil fagene det er størst interesse for prioriteres.

Dersom du skal ha enten tysk I+II eller spansk I+II i Vg3, kommer dette faget til å ligge i blokk 3. Det betyr at dersom dette gjelder deg, skal du ikke velge to programfag, men i stedet ett fra blokk 4.

Du har i tillegg mulighet til å velge tysk III, spansk III eller fransk III som nettkurs. Dette faget velges uavhengig av blokker. Siden kurset tilbys som nettkurs, skjer all undervisning, samhandling og vurdering digitalt.