Fagvalg til Vg1 STU

Alle som skal begynne på enten Vg1 Studiespesialisering eller Vg1 Medier og kommunikasjon må velge retning innenfor fagene matematikk og fremmedspråk. I matematikk kan man velge mellom 1P og 1T mens i fremmedspråk kan man velge mellom fransk, spansk, tysk og russisk. Mer informasjon om disse fagvalgene vil bli publisert i løpet av våren 2020.