I klassen

Noen elever med rett til spesialundervisning har utbytte av undervisning i klassen med ekstra støtte fra tolærer/assistent.

Du har rett til spesialundervisning dersom du ikke har eller ikke kan få tilfredstillende utbytte av den ordinære opplæringen.

Spesialundervisning skal ivareta muligheter til å nå realistiske mål dersom dette ikke lar seg gjøre innenfor ordinær (vanlig) opplæring.