Forsterket enhet (APR)

Ved forsterket enhet (APR) går elever med ulike diagnoser og utviklingshemminger. Vi samarbeider tett med ulike hjelpeinstanser som PPT, habiliteringstjenesten, hjemkommune og elevenes foresatte.

Tor-Erik Håkonsen er fagleder og Elisabeth Engh-Juel er rådgiver.

Det handler om livsmestring med fokus på arbeid, bolig og fritid. Vi har ulike yrkesgrupper ved avdelingen. Nedenfor ser du noen ofte stilte spørsmål og svar om spesialundervisning

Spesialundervisning

Kontakt

Tor Erik Håkonsen
E-post
Telefon 69 84 62 46
Mobil 958 53 706
Elisabeth Engh-Juel
E-post
Telefon 69 84 61 57
Mobil 474 79 336