Stilling ledig

Vi er alltid på jakt etter nye og dyktige medarbeidere. Når vi har ledige stillinger blir de utlyst her.

Mysen videregående skole har ledig 100 % fast stilling og 100 % vikariat for pedagog med undervisningskompetanse i programfagene på helse- og oppvekstfag. Vikariatet varer fra 1.8.2018 til 31.07.2019 med mulighet for forlengelse.

Mysen videregående skole søker inntil 210 % vikariat med undervisningskompetanse i engelsk og spansk. Kombinasjoner med norsk eller andre språkfag kan også være aktuelt.

Mysen videregående skole søker inntil 210 % fast stilling med undervisningskompetanse i norsk i kombinasjon med tysk, evt. norsk i kombinasjon med andre språk- og/eller samfunnsfag.

Mysen videregående skole har ledig inntil 71 % fast stilling som fagarbeider på avdeling Bygg- og anleggsteknikk.

Mysen videregående skole har ledig stilling ved hovedskolen og fengselsundervisningen ved Mysen videregående skole med undervisningskompetanse i geofag, geografi og naturfag med inntil 65% fast undervisningsstilling og inntil 35% vikariat i samme stilling.

Mysen videregående skole har ledig stilling ved fengselsundervisningen med undervisningskompetanse i historie og samfunnsfag i 100% fast undervisningsstilling