Stilling ledig

Vi er alltid på jakt etter nye og dyktige medarbeidere. Når vi har ledige stillinger blir de utlyst her.

Mysen videregående skole har ledig stilling som utdanningsleder for utdanningsprogrammet studiespesialisering inkludert fellesfag på yrkesfag.

Mysen videregående skole har ledige undervisningsstillinger på helse- og oppvekstfag. Inntil 150% fast stilling og 100% vikariat med undervisningskompetanse i programfagene på helse- og oppvekstfag.

Mysen videregående skole har ledig stilling i spesialundervisning i inntil 100% vikariat. Vikariatet er ledig fra 01.08.2019 med varighet til 31.07.2020, men mulighet for forlengelse.

Mysen videregående skole har ledig stilling ved fengselsundervisningen med undervisningskompetanse i matematikk og naturfag i inntil 60% fast undervisningsstilling. 

Mysen videregående har inntil 80 % fast stilling med undervisningskompetanse i programfagene på IKT- servicefag.

Mysen videregående skole søker inntil 100 % fast stilling og inntil 100 % vikariatstilling med undervisningskompetanse i programfagene på service og samferdsel.

Mysen videregående skole har ledige stillinger i frisørfaget i inntil 160% fast.

Mysen videregående skole har ledig fast stilling som leder for skoleårsplanlegging og elevdokumentasjon.