Digitale ferdigheter

Digitale ferdigheter er en grunnleggende ferdighet i alle fag og viktig for deg videre i utdanningen og i et framtidig yrke. Derfor bruker vi digitale hjelpemidler i undervisningen og ønsker å utnytte mulighetene som finnes. Dette jobber vi med i alle avdelinger. Vi forbedrer praksis og prøver ut nye ting.  Det skal komme deg og dine medelever til gode.

Målet er å skape de beste vilkår for læring og at alle elever fullfører og består med best mulig resultat.

Hvordan betyr den digitale skolehverdagen for meg?

Som elev ved en videregående skole i Østfold får du låne PC med programvare av skolen, og den bruker du aktivt i skolearbeidet og til læring. Du vil erfare at mange av lærene bruker OneNote og henter læringsressurser utenfor lærebøkene som de deler med klassen. Flere avdelinger har spesialprogramvare i fag.

Du vil også merke den digitale skolehverdagen ved at undervisningen blir lagt inn i kalenderen din. De aller fleste innleveringer og prøver er digitale. Vi bruker Office 365. Du kan få tilgang til både epost, kalender og Classnote på telefonen din også. 

Du bør ukentlig gå inn i OPPAD og sjekke karakterer og ikke minst fraværet ditt. Er du syk gir du lærerne du har den dagen beskjed.

Spør på IT kontoret om du trenger hjelp utover det klassekameratene og læreren din kan gi deg.

Les mer om IT hjelp, tilganger og nettsteder på eksamen.

Kontakt

Lars Erik Borchgrevink Mathisen
E-post
Telefon 69 84 61 10
Mobil 930 24 033
Per August Grindstad Bergsland
E-post
Telefon 69 84 61 39
Mobil 913 94 605