Digitale ferdigheter

Digitale ferdigheter er en grunnleggende ferdighet i alle fag og viktig for deg videre i utdanningen og i et framtidig yrke. Vi bruker derfor digitale hjelpemidler i undervisningen og ønsker å utnytte mulighetene som finnes. Dette jobber vi med i alle avdelinger. Vi forbedrer praksis og prøver ut nye ting.  Det skal komme deg og dine medelever til gode i klasserommet.

Målet er å skape de beste vilkår for læring og at alle elever fullfører og består med best mulig resultat.

Hvordan betyr den digitale skolehverdagen for deg som elev ?

Som elev ved en videregående skole i Østfold får du låne PC med programvare av skolen, og den bruker du aktivt i skolearbeidet og til læring. Fra skoleåret 2020/21 vil det bli en ny ordning med eleveid PC i Viken. Det innføres fra vg1 og innebærer noe vi kaller "Bring your own device". Tilgang til skytjenester som Office 365 vil du fortsatt få fra skolen.

Du vil erfare at mange av lærene bruker Classnote og henter læringsressurser utenfor lærebøkene.  Nyttige lenker og ressurser deler de med klassen. Flere avdelinger har spesialprogramvare i fag.

Du vil også merke den digitale skolehverdagen ved at undervisningen blir lagt inn i kalenderen din. Der skal du også finne leksene. De aller fleste innleveringer og prøver er digitale. Vi bruker Office 365. Du kan få tilgang til både epost, kalender og Classnote fra telefonen din. Dette synes mange elever er nyttig, så sjekk ut de mulighetene om du ikke allerede har de nødvendige appene installert. 

Du bør ukentlig gå inn i OPPAD og sjekke karakterer og ikke minst fraværet ditt. Er du syk gir du læreren din beskjed. Fravær du vet om i forkant gir du beskjed om i forkant.

Spør på IT-kontoret om du trenger hjelp utover det klassekameratene og læreren din kan gi deg.

Les mer om IT hjelp, tilganger og nettsteder på eksamen.

Kontakt

Lars Erik Borchgrevink Mathisen
E-post
Telefon 69 84 61 10
Mobil 930 24 033
Per August Grindstad Bergsland
E-post
Telefon 69 84 61 39
Mobil 913 94 605