Satsingsområder og prosjekter

Ovenfor kan du lese mer om satsningsområder og noen av skolens prosjekter. 

De bygger på "Østfoldskolen mot 2020" og System for styring og utvikling av de videregående skolene i Østfold slik det er beskrevet på styringsomrader.no.

Rektor ved skolen heter Brynjard Rønningen.

Assisterende rektor er Janne Ruud Østby.

Vårt satsningsområde er "De beste vilkår for læring - med vekt på relasjoner"

Vi har en pedagogisk utviklingsplan for skolen. Alle avdelingene har i tillegg handlingsplaner der det står mål og tiltak på avdelingsnivå.

Har du spørsmål om satsningsområdet eller noen av prosjektene, så kan du kontakte rektor Brynjard Rønningen på e-post.

 

Klikk for stort bilde Trine Sirnes