Skolens pedagogiske plattform

Lærelyst for livet – det beste i hver enkelt

Mestring – Engasjement – Respekt

 

Mysen videregående skole skal kjennetegnes av:

 • At vi er stolte over mangfoldet vårt!
 • At vi jobber og fungerer best i fellesskap!
 • At vi er engasjerte i hverandres læring og velvære!

 

Skolesamfunnet

Mysen vgs skal preges av et trygt og godt lærings- og skolemiljø for både elever og ansatte. Åpenhet og inkludering skal være viktige bærebjelker i vår felles skolekultur og det er denne kulturen som skal legge til rette for så vel læring og trivsel, som mestring, engasjement og respekt for alle på vår skole.

Elevene

Elevene er Mysen vgs viktigste aktører og ambassadører. Det skal være tydelig at elevene er i sentrum og vi skal hver dag sikre at hver elev føler seg sett og verdsatt.

Elevene våre representerer samfunnets mangfold. De er ulike og unike, og hver eneste elevstemme skal gis mulighet til å bidra til hvordan man skaper de beste vilkår for læring, både for seg selv og for felleskapet. Det er gjennom elevstemmen vi skal tilrettelegge for læringsfremmende mestringsfølelse.

For å lykkes på Mysen vgs, forventer vi samtidig at alle våre elever:

 • Er engasjerte og aktivt med på å skape gode læringsmiljø på skolen.
 • Bidrar aktivt til å skape et trygt og godt skolemiljø for alle, fritt for mobbing og krenkelser.
 • Møter presist og forberedt, samt er aktive i alle læringsøkter.
 • Viser hensyn i fellesarealer og holder det rent og ryddig både rundt seg og etter seg.
 • Opptrer miljøbevisst i alle sammenhenger både på og utenfor skolen.

Pedagogikken

På Mysen vgs skal det sosiokulturelle læringssynet stå i sentrum og vi skal dyrke samarbeidsformer som fremmer læring i fellesskap. Det er læreren gjennom sin rolle som motivator, inspirator og kunnskapskilde som skal legge til rette for både hver enkelt elev, samt vårt felles skole- og læringsmiljø.

Som lærer på Mysen videregående skole, forventes det:

 • At man skaper et godt og trygt læringsmiljø.
 • At man handler i henhold til skolens visjon og verdier.
 • At man er nysgjerrig, nyskapende og kreativ i sine læringsøkter.
 • At all undervisnings- og vurderingspraksis fremmer lærelyst og mestring.
 • At digitale muligheter anvendes og er naturlig inkludert i læringsarbeidet.
 • At man samarbeider med sine kolleger for å gi elevene gode vilkår for læring i alle fag.

#vipåmysen

Til toppen