Rektor og skolens ledelse

Rektor

Janne Ruud Østbye
(konstituert ut 2020)

 • Overordnet faglig, pedagogisk og administrativ leder
 • Strategisk planlegging, endrings- og utviklingsarbeid

Telefon: 69 84 61 03
Mobil: 48 10 24 54
Epost: janneos@viken.no

 Janne Ruud Østbye - Klikk for stort bilde 

Assisterende rektor

Michael Lund Thomsen
(konstituert ut 2020)

 • Rektors stedfortreder

Telefon: 69 82 42 38
Mobil: 95 24 38 88
Epost: michaelt@viken.no

	 Michael Lund Thomsen - Klikk for stort bilde 

Utdanningsleder

Lise Rognerud

 • Overordnet ansvar for alle de yrkesfaglige utdanningsprogrammene
 • Ansvaret for Voksenopplæring.

Telefon: 69 84 61 81
Mobil: 41 66 23 33
Epost: liserog@viken.no

  

 

Utdanningsleder

Merete Gimle Labråten

Telefon: 69 84 61 28
Mobil: 41 26 42 20
Epost: meretela@viken.no

 

 • Ansvar elevtjenesten med rådgivere, sosialfaglig rådgiver og helsesykepleier
 • Ansvar for ressursgrupper mot rus og mobbing etc.
 • Ansvar for biblioteket

 

Utdanningsleder

Fredrik Arnesen

Telefon: 69 84 61 06
Mobil: 97 59 04 20 Epost: fredrikar@viken.no

 

 • Overordnet ansvar for studiespesialiserende utdanningsprogram og fellesfag på yrkesfag.

 

Skoleårsplanlegger

Glenn Bernhus

Telefon: 69 84 61 08
Mobil: 97 42 64 48

Epost: glennbe@viken.no

 

 • Overordnet ansvar for skoleårsplan, eksamen og elevdokumentasjon

 

Fagleder Realfag og IT

 Hanne Merete Frøyset Herland

Telefon: 69 84 61 14

Mobil: 98 49 89 77

Epost: hanneher@viken.no

 

 • Trinnansvarlig VG1 ST
 • Lærings- og utviklingsarbeid
 • Fag- og personalansvar
 • Vikaransvar
 • Innkjøps- og økonomiansvar
 • Fag- og timeplanlegging

 

Fagleder norsk og samfunnsfag

Cecilie Cathrin Ruud

Telefon: 69 84 62 15

Mobil: 41 52 54 04
Epost cecilieru@viken.no

 

 • Trinnansvarlig VG2 ST
 • Lærings- og utviklingsarbeid
 • Fag- og personalansvar
 • Vikaransvar
 • Innkjøps- og økonomiansvar
 • Fag- og timeplanlegging

 

 

Fagleder engelsk og fremmedspråk

Eivind Sletner

Telefon: 69 84 62 20

Mobil: 90 94 21 96

Epost: eivindsl@viken.no

 

 • Trinnansvarlig VG3 ST og PBY
 • Lærings- og utviklingsarbeid
 • Fag- og personalansvar
 • Vikaransvar
 • Innkjøps- og økonomiansvar
 • Fag- og timeplanlegging

 

Fagleder kroppsøving

Erlend Tore Brandsrud

Telefon: 41 35 44 81

Mobil: 41 35 44 81
erlendbr@viken.no

 

 • Lærings- og utviklingsarbeid
 • Fag- og personalansvar
 • Vikaransvar
 • Innkjøps- og økonomiansvar
 • Fag- og timeplanlegging

 

Fagleder spesialundervisning

Tor Erik Håkonsen

Telefon: 69 84 62 46

Mobil: 95 85 37 06
Epost: torhak@viken.no

 

 • Lærings- og utviklingsarbeid
 • Fag- og personalansvar
 • Vikaransvar
 • Innkjøps- og økonomiansvar
 • Fag- og timeplanlegging

 

Fagleder SSR og FBIE

Christin Arnesen

Telefon: 69 84 61 00

Mobil: 90 14 48 07

Epost: christina@viken.no

 

 • Lærings- og utviklingsarbeid
 • Fag- og personalansvar
 • Vikaransvar
 • Innkjøps- og økonomiansvar
 • Fag- og timeplanlegging

 

 

 Fagleder BA

Trond Syverud Dietz

Telefon: 69 89 28 05

Mobil: 991 14 347

Epost: tronddi@viken.no

 

 • Lærings- og utviklingsarbeid
 • Fag- og personalansvar
 • Vikaransvar
 • Innkjøps- og økonomiansvar
 • Fag- og timeplanlegging
         

 

Fagleder HO

Kari Helene Grimsrud Kultorp

Telefon: 69 84 61 00
Mobil: 472 61 514

Epost: kariku@viken.no

 

 

 • Lærings- og utviklingsarbeid
 • Fag- og personalansvar
 • Vikaransvar
 • Innkjøps- og økonomiansvar
 • Fag- og timeplanlegging

 

Fagleder TI

Anders Olaf Lavén

Telefon: 69 84 61 55
Mobil: 996 18 247

Epost: andersla@viken.no

 

 • Lærings- og utviklingsarbeid
 • Fag- og personalansvar
 • Vikaransvar
 • Innkjøps- og økonomiansvar
 • Fag- og timeplanlegging

 

Fagleder MK og IM

Øystein Okkenhaug

Telefon: 69 84 62 33

Mobil: 98 85 57 43

Epost: oysteinok@viken.no

 

 • Lærings- og utviklingsarbeid
 • Fag- og personalansvar
 • Vikaransvar
 • Innkjøps- og økonomiansvar
 • Trinnansvar
 • Fag- og timeplanlegging

 

Fagleder RM

Siv-Anita Krogh

Telefon: 69 84 62 02
Mobil: 47 01 89 90
Epost:sivanitak@viken.no

 

 • Lærings- og utviklingsarbeid
 • Fag- og personalansvar
 • Vikaransvar
 • Innkjøps- og økonomiansvar
 • Trinnansvar
 • Fag- og timeplanlegging
Til toppen