Skolens ledelse

Her finner du kontaktinformasjon til ledelsen ved Mysen videregående skole

Brynjard Rønningen er rektor ved skolen, men høsten 2019 har han permisjon for å lede alle de videregående skolene i Østfold. Janne R. Østby er konstituert rektor og Lise Rognerud er konstituert assisterende rektor.

Vi har tre-nivå ledelse, dvs at vi har rektor/assisterende rektor, utdanningsledere/øk. adm sjef og fagledere på hver avdeling.

Utdanningsledere:

  • Lise Rognerud: Overordnet ansvar for alle de yrkesfaglige utdanningsprogrammene med unntak av Restaurant- og matfag. Rognerud har også ansvaret for Voksenopplæring. Epost: lisrog@ostfoldfk.no
  • Merete Gimle Labråten: Overordnet ansvar for Restaurant- og matfag, spesialundervisning, ansvar for Elevtjenesten med rådgivere, sosialfaglig rådgiver og helsesøster, ressursgrupper mot rus og mobbing etc. Epost:  merlab@ostfoldfk.no
  • Fredrik Arnesen: Overordnet ansvar for studiespesialiserende utdanningsprogram og fellesfag på yrkesfag. Epost:  frearn@ostfoldfk.no

Økonomi og administrasjonssjef:

Karine Nordbø: Overordnet ansvar for økonomi, lønn/personal, innkjøp, vaktmester/renhold og miljøfyrtårn. Epost: karinen@ostfoldfk.no

Faglederne på hvert utdanningsprogram finner du på skolens hjemmeside under Opplæringstilbud.

Kontakt

Janne Ruud Østby
E-post
Telefon 69 84 61 03
Mobil 481 02 454
Lise Rognerud
Utdanningsleder
E-post
Telefon 69 84 61 81
Mobil 416 62 333
Merete Gimle Labråten
E-post
Telefon 69 84 61 28
Mobil 412 64 220
Fredrik Arnesen
E-post
Telefon 69 84 61 06
Mobil 975 90 420
Karine Nordbø
E-post
Telefon 911 26 428
Mobil 911 26 428