Skolens ledelse

Her finner du kontaktinformasjon til ledelsen ved Mysen videregående skole

Brynjard Rønningen er rektor ved skolen, og Janne R. Østby er assisterende rektor.

Vi har tre-nivå ledelse, dvs at vi har rektor/assisterende rektor, utdanningsledere/øk. adm sjef og fagledere på hver avdeling.

Utdanningsledere:

  • Lise Rognerud: Overordnet ansvar for alle de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Rognerud har også ansvaret for Voksenopplæring. Epost: lisrog@ostfoldfk.no
  • Merete Gimle Labråten: Ansvar for biblioteket og elevtjenesten med rådgivere, sosialfaglig rådgiver og helsesykepleier, ressursgrupper mot rus og mobbing etc. Epost:  merlab@ostfoldfk.no
  • Fredrik Arnesen: Overordnet ansvar for studiespesialiserende utdanningsprogram og fellesfag på yrkesfag. Epost:  frearn@ostfoldfk.no

Økonomi og administrasjonssjef:

Karine Nordbø: Overordnet ansvar for økonomi, lønn/personal, innkjøp, vaktmester/renhold og miljøfyrtårn. Epost: karinen@ostfoldfk.no

Faglederne på hvert utdanningsprogram finner du på skolens hjemmeside under Opplæringstilbud.

Kontakt

Brynjard Rønningen
E-post
Telefon 69 84 61 02
Mobil 402 41 206
Janne Ruud Østby
E-post
Telefon 69 84 61 03
Mobil 481 02 454
Lise Rognerud
Utdanningsleder
E-post
Telefon 69 84 61 81
Mobil 416 62 333
Merete Gimle Labråten
E-post
Telefon 69 84 61 28
Mobil 412 64 220
Fredrik Arnesen
E-post
Telefon 69 84 61 06
Mobil 975 90 420
Karine Nordbø
E-post
Telefon 911 26 428
Mobil 911 26 428