Kontakt Mysen videregående skole

Telefon sentralbord: 69 84 61 00

Besøksadresse: Hermann Thoresens Gate 8, 1850 Mysen

Postadresse: Mysen videregående skole, Postboks 220, 1702 Sarpsborg

Fakturaadresse: Viken fylkeskommune, fakturamottak, Postboks 1160 Sentrum, 0107 Oslo
Faktura ønskes i EHF-format. Organisasjonsummeret er 921 693 230

Epost: mysenvgs@viken.no 

Finn ansatte: Søk etter ansatte

Organisasjonsnummer: 974 544 512

Åpningstider: kl 08.00 - 15.30

Digital post: Viken fylkeskommune eller organisasjonsnummer 921 693 230

eDialog: Klikk her for sikker henvendelse via eDialog

Finn Mysen videregående skole på kartet