Om Mysen videregående skole

Mysen videregående skole ligger i Indre Østfold og er en kombinert videregående skole med 8 utdanningsprogram.

Du finner oss 8 mil øst for Oslo. Skolen ligger i gåavstand fra togstasjonen. Vi har ca 930 elever og 210 ansatte. 

Rektor ved skolen heter Brynjard Rønningen.
Klikk for stort bilde Trine Sirnes

Våre utdanningsprogram er Studiespesialisering, Helse- og oppvekstfag, Design og håndverk, Medier og kommunikasjon, Restaurant- og matfag, Service og samferdsel, Bygg- og anleggsteknikk og Teknikk- og industriell produksjon. I tillegg har skolen tilbud innenfor voksenopplæring og vi har ansvar for fengselsundervisningen i Indre Østfold fengsel. Mysen vgs er også kompetansesenter for ungdom med sammensatte funksjonshemminger. 

Fra august 2020 starter vi det nye tilbudet IT-Medieproduksjon, et nytt utdanningsprogram i fagfornyelsen. 

Vi jobber systematisk for å forbedre egen praksis, og sammen skaper vi et best mulig læringsmiljø for elever og ansatte. Vi ønsker oss tydelige klasseledere som har gode relasjoner til sine elever. Som elev eller ansatt hos oss forventer vi at du bidrar til å skape de beste vilkår for læring.

Vår visjon er "Lærelyst for livet; Det beste i hver enkelt"

Våre verdier er MESTRING, ENGASJEMENT OG RESPEKT.  De verdiene ligger til grunn for alt vi gjør og for valgene vi tar.

Klikk for stort bilde

Mysen vgs er godt forankret i lokamiljøet og samarbeider tett med bedriftene i området for å gjøre utdanningen relevant og praksisnær. Vi har en helhetlig tilnærming til fag- og yrkesopplæring og fokus på at de yrkesfagelevene som ønsker det skal få lærlingeplass.

Ung nærmiljøarena - Mestring og Mening

Skolen er en viktig sosial møteplass for ungdommene i området. Vi på Mysen ønsker at skolens lokaler skal benyttes av ungdom også utenfor skoletiden. I samarbeid med Østfoldhelsa er har vi søkt penger og er med i prosjektet Mestring og mening, som vi på hos oss kaller Ung nærmiljøarena.

Målet for prosjektet på Mysen er å skape en lavterskel-arena som skal fremme fellesskap og tilhørighet, som en naturlig del av hverdagen. Prosjektet skal vise elevene det potensialet skolen sitter på i form av lokaler, inventar og kunnskap, og elever skal gis kreativ frihet til å bygge opp tilbudene de mener mangler i nærmiljøet. Det er et mål at skolen skal bli selvforsynt med kompetanse og kvalifikasjoner til selv å kurse ungdom til å lede og drifte tilbudene sammen med de voksne – og at prosjektet på sikt blir en del integrert del av skolen. 

Kontakt

Brynjard Rønningen
E-post
Telefon 69 84 61 02
Mobil 402 41 206