Ungdata undersøkelsen gjennomføres i uke 6 og 7

Hvordan er det å være ungdom i Indre Østfold i 2019? Formålet med ungdataundersøkelsen er å gi ungdommer som går på videregående skole i Østfold mulighet til å fortelle lokale politikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i ditt lokalmiljø.

Ung data illustrasjon - Klikk for stort bilde

Undersøkelsen skal gjennomføres i uke 6 og 7 på Mysen vgs. Det er frivillig å delta, men for at det skal være et godt grunnlag for analyse oppfordrer vi dere til å delta.

Ungdata dekker helheten i ungdoms liv og omfatter et bredt spekter av temaområder (foreldre og venner, skole, lokalmiljø, fritidsaktiviteter, helse og trivsel, rusmiddelbruk, risikoatferd og vold.

Ansvarlige for gjennomføring av undersøkelsen er Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet og KoRus - Øst, på oppdrag fra Østfold fylkeskommune.

Resultatene fra Ungdata brukes som kunnskapsgrunnlag i forebyggende ungdomsarbeid, politikkutvikling og til forskning og undervisning. Ungdata gir mulighet til å analysere regionale variasjoner og trender over tid, og til å gå i dybden innenfor ulike temaer.

Les mer i informasjonen under som alle elever får med hjem.