Til alle våre elever!

Etter et annerledes halvår er vi midt i innspurten av avslutninger for elever og ansatte. Noen kommer tilbake til høsten mens andre fortsetter sin vei på nye stier.

Klikk for stort bilde  

Hva har vi lært denne vinteren og våren?

Etter endt skoleår er det naturlig å evaluere hva vi har gjort og hva vi har oppnådd gjennom året. Læringsutbyttet innenfor fagene kommer som uttrykk i form av karakterer på en karakterutskrift, et kompetansebevis eller et vitnemål. Det viser din måloppnåelse av kompetansemål i fag. Men skole er mer enn karakterer og dette året har vist oss det.

Starten på 2020 ble dramatisk, med trusler mot skolen. Ukjente utsatte oss for usikkerhet, uro og frykt. Jeg synes måten vi sto sammen og nektet andre å ta kontroll over vår hverdag var en positiv effekt av det som var svært ubehagelig.
De siste månedene har vi lært ekstra mye om evnen til å endre seg raskt, om å forholde seg til andre regler og måter å jobbe på uten å kunne trene på det i forkant.

Jeg er imponert over den raske omstillingen fra ordinær skole til digital undervisning som elever, lærere, fagarbeidere og ledere klarte å håndtere. En av konsekvensene har vært et vi har vært mye hver for oss over lang tid. Vi har ikke fått mulighet til å være samlet og utvikle oss sammen i et fellesskap. Det har vært et savn som mange av dere har gitt uttrykk for og som jeg selv har følt på.
Skolen skal åpne dører for verden og til framtida

Vi på Mysen skal vise vårt mangfold og ha respekt for den enkeltes overbevisning, Vi skal jobbe slik at elevene utvikler kunnskaper, ferdigheter og holdninger slik at de mestrer livene sine og at de kan delta i samfunn og arbeid. Elevene skal møtes med tillit, respekt og krav og gis utfordringer som fremmer dannelse og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeides.

Et slikt læringsløp utføres ikke alene, men sammen i et godt skolemiljø. Dette er kompetanse som er avgjørende for å leve et ekte liv. Dette er kompetanse som ikke får egen karakter på et karakterkort. Mangfold og samhold skaper tilhørighet. Det er her du finner ankerfeste til det som har betydning i livet.

Det siste halvåret har ikke gitt de samme vilkårene for å utvikle og styrke vår kompetanse for å dyrke og styrke mangfoldet. Jeg synes derfor det er viktig å minne alle elever, ansatte, foresatte og våre mange Mysen venner, om betydningen av å ikke bare tåle, men også sette pris på men også jobbe aktivt for at vi er best tjent med å være ulike og å være oss selv.

De to siste skoledagene flagger vi med regnbueflagget for å fortelle alle at mangfold og fellesskap, akkurat det som flagget representerer, har like viktig betydning som alle karakterer du oppnår. VI flagger med regnbueflagget for å minne om at likeverd og respekt er selve grunnmuren for vårt fellesskap. Det finnes ingen kjennetegn på måloppnåelse for et godt liv. Det gis ingen tallkarakter for hvor god du er på å lykkes med mestring, engasjement og respekt. Men det er en grunnleggende og avgjørende kompetanse å ta med seg Jeg håper at skoleåret har gitt dere et rikt læringsutbytte.

God sommer ønskes dere alle.

Brynjard Rønningen - rektor