Status for undervisning på digitale flater

 Klikk for stort bilde

3. april. 2020: 

Det er nå bestemt at det blir undervisning via digitale flater i alle fall første uke etter påskeferien. Mer informasjon kommer fra regjeringen onsdag 8. april. 

27.03.20

Informasjon til elever og foresatte:

Det har gått litt over 2 uker hvor vi har måttet innrette oss på en helt ny og annerledes måte. Siden situasjonen er helt ny for alle blir det mange spørsmål. Nedenfor har vi skrevet litt om noen temaer vi får mange henvendelser om. 

Først av alt vil jeg si at jeg er veldig imponert over hva elever og lærere får til sammen da skole måtte stenge fra en dag til neste. Alle viser en kreativitet, tålmodighet og disiplin som dere skal være stolte av. Tusen takk for innstillingen og for innsatsen. Ved å følge de reglene som nå gjelder er du med på den nødvendige dugnaden som hele Norge må gjøre sammen. 

Tilstedeværelse – følg med i  Oppad

Det føres ikke fravær i perioden fra 13.mars og så lenge skolen er stengt. Det er likevel viktig at elevene deltar i timer og opplegg. Vi har bedt alle lærere om å føre tilstedeværelse i Oppad. Du må selv følge med på om det er merket med grønn hake for tilstedeværelse slik at føringene blir riktig. Ta kontakt med faglæreren din om det er noe som ikke stemmer. Tilstedeværelse er viktig for at du skal få en standpunktkarakter eller terminkarakter.

Eksamen, heldagsprøver og sluttvurdering

Skriftlig eksamen for videregående elever er avlyst våren 2020. Elever som avslutter fag eller skolegang får sluttvurdering i form av standpunktkarakter. Avlyst skriftlig eksamen får ingen konsekvenser for at det kan utstedes vitnemål eller kompetansebevis. Elever som skal fortsette i vg2 eller vg3 neste år vil heller ikke få ekstra eksamen neste år for å få vitnemål eller kompetansebevis.

Det er ikke tatt en avgjørelse på om det skal gjennomføres muntlig, muntlig-praktisk eller praktiske eksamen denne våren. Regjeringen har sagt at de før påske skal bestemme hva det blir med disse eksamenene.

Når det gjelder privatisteksamener, også skriftlig eksamen, jobbes det med mulighet for å gjennomføre disse. Endelig beskjed kommer senere og formidles så snart det er klart.

I prøveplanen var det planlagt heldagsprøver fra 16.april. Den planen vil bli endret. Vi må bruke litt tid til å finne en god måte å gjennomføre heldagsprøver, årsprøver, større vurderingsarbeid på. De ulike fagene gir ulike utfordringer og dette skal vi ta hensyn til. Siden skriftlig eksamen er avlyst har vi også bedre tid til å gjennomføre vurderinger framover våren. Alle elever får beskjed om hvordan det blir for dem i de ulike fagene.

Arbeidspress

Det er helt nytt for alle å holde all undervisning digitalt. Vi har fått flere henvendelser om at noen synes at arbeidspresset er stort med mange oppgaver og korte frister. Alle må huske at dette også er nytt for lærere og vi snakker sammen for å justere arbeidsmengden der det har vært for mye. Det er viktig at du har en god kontakt med læreren din for å finne fram til et fornuftig nivå på arbeidsmengden. Lærergruppen jobber sammen for å finne gode løsninger.

Ta kontakt med lærer mellom 08:30 – 15:20

Det er hektiske dager for alle. Mange lærere strekker seg langt for å hjelpe elevene sine med både skole, lekser og andre ting. Ingen er tjent med at de sliter seg helt ut. Siden dette varer en stund, er det lurt om vi holder kontakt mellom elever og lærere i vanlig skoletid. Om det er helt spesielle ting kan du selvsagt gjøre det til andre tidspunkt, men husk at læreren ikke sitter stand-by ved sin PC hele døgnet. Det er også mulig å kontakte elevtjenesten -se nedenfor.1

Trenger du å snakke med noen om hvordan du har det – ta kontakt med elevtjenesten

For noen er det å ikke kunne komme på skolen hver dag en ekstra belastning. Det kan være ulike årsaker til det, men vi forstår at enkelte har det ekstra vanskelig i den situasjonen vi står midt i nå.

Elevtjenesten er å treffe hele tiden mens vi har digital undervisning, både rådgivere, helsesykepleier, psykisk helsearbeider, sosialfaglig rådgiver og minoritetsrådgiver treffes på mail eller telefon. Klikk denne lenken for informasjon om hvordan du kan kontakte dem: Kontaktinfo til elevtjenesten.

Elevrådsmøte

Mandag den 30.mars i 8.time skal vi ha et møte med Elevrådet på Teams. Om du har noe du synes vi skal ta opp, kan du sende spørsmål eller synspunkter til klassens tillitsvalgt eller til utdanningsleder Merete Gimle Labråten. Det er fint å få innspill fra elevene om hvordan ting går nå.

Hva skjer etter påske?

Vi vet ikke noe mer enn det som står i media om hva som skjer etter påske. Det er bestemt at skolene foreløpig er stengt fram til 13.april. I løpet av påska vil det komme nye beskjeder om hvordan vi skal forholde oss etter påske. Følg med i nyhetene og på informasjon fra skolen.

Til slutt vil jeg repetere at dere bidrar til den viktigste dugnaden Norge har hatt i vår levetid. Ved å følge de reglene og anmodningene som regjeringen har gitt, er vi alle med på å redde liv. Når alt er over og det er trygt å være sammen igjen, kan vi tenke med stolthet på den innsatsen hver og en av oss har gjort. Vi skal sikkert også feire at vi klarte dette, SAMMEN.

Har dere spørsmål er det bare å ta kontakt.

Brynjard Rønningen                                  

Rektor

brynjarr@ostfoldfk.no


Status 19.3.20: Utdanningsdirektoratet har besluttet at det ikke skal føres fravær for elever fra og med 13.mars og så lenge det er undervisning på digitale flater pga koronaviruset. For Mysen betyr det at vi bruker Oppad for å føre tilstedeværelsen i fag. Opplæringen følger timeplanen. Elevene skal fortsatt melde fra til lærer om de ikke kan delta i undervisningen. Vurderingsforskriften er gjelder.  Der kan du lese mer om plikter og ansvar for elever og lærere knyttet til vurdering i fag.   


Oppdatering fra 18. mars:

Vi følger timeplanen men jobber hjemmefra. Det er meget gledelig og nesten rørende å se hvor raskt ansatte og elever har omstilt seg. Alle jobber sammen for å få undervisningen best mulig i den spesielle situasjonen vi er i. #VipåMysen. Politiet ber oss også understreke overfor elever og foresatte at det ikke er greit med fester for ungdommene nå.


Jeg trenger å snakke med noen i Elevtjenesten! Hva gjør jeg?

- Ikke fortvil!  Elevtjenesten er fortsatt tilgjengelig på e-post og mobil mellom kl 08:15 og 15:30 mandag til fredag. Dette kan elevtjenesten hjelpe deg med. Kontaktinfo til elevtjenesten: Lenke til kontaktinfo elevtjenesten.

 

Jeg er elev eller ansatt på Mysen og trenger IT hjelp! Hva gjør jeg?

- IT kan fortsatt hjelpe deg!  IT på Mysen er tilgjengelige mellom kl 08:15 og 15:30 mandag til fredag. Ta kontakt på epost eller mobil, så finner vi en løsning som passer..   Kontaktinformasjon til IT Mysen.

 

Hvor får elevene informasjon fra skolen og lærerne?

Elevene må følge med i Teams og på sin skole-epost da innkallinger og informasjon til elevgrupper sendes ut der. Undervisningen foregår etter timeplanen så langt det er praktisk mulig. Lærerne har også mulighet til å sende sms til sine elever og elevgrupper gjennom Oppad. Disse tingene er elevene våre godt kjent med.

 

Hvor får foresatte informasjon om undervisning på Mysen?

SMS varsling til alle foresatte er på plass i august 2020. Fram til det er det skolens hjemmeside som gjelder.  Ungdommene har også mye informasjon selv.

Dersom du er foresatt til en elev under 18 år og har spørsmål eller bekymringer knyttet til din ungdoms opplæringssituasjon, så oppfordrer vi deg til å holde kontakten med oss. Det kan også oppstå nye problemstillinger når elevene får undervisning uten fysisk oppmøte på skolen.

Hold kontakten med de personene ved skolen som du har vært i kontakt med tidligere. Det vil være ulike personer avhengig av eler, men generelt er det kontaktlærer som er kontaktpersonen til hjemmet. Spør kontaktlærer først..

Vi anbefaler også alle å følge med på informasjonen som gis fra UDIR i perioden undervisningen er påvirket av koronasituasjonen.  UDIR har en egen side for ofte stilte spørsmål og svar.

 

Hva kan foresatte gjøre for å hjelpe ungdommer som skal følge undervisning hjemmefra?

  • Hjelp ungdommene ved å lage nye rutiner slik at strukturen på dagene opprettholdes

Elevene trenger å beholde strukturen på skoledagen. Det skal være et skille mellom skoletid og fritid Snakk med ungdommene deres og finn løsninger som kan fungere for dere. Vi er alle i en spesiell situasjon. Det har vi stor forståelse for!  Vi må derfor være rause med hverandre. Samtidig går skoleåret videre og undervisningen fortsetter.

Det at normal aktivitet opprettholdes i størst mulig grad er også viktig for den mentale helsen. 

  • Vis forståelse ved å gi ungdommene arbeidsro i skoletiden og vær interessert i det de jobber med

Selv om du ikke kan skolefaget, så hjelper det at du viser forståelse for at ungdommen trenger arbeidsro i skoletiden og at du er interessert i skolearbeidet som pågår. Elevene har ikke fri og er i kontakt med læreren i hver opplæringsøkt.

  • Bevegelse og fysisk aktivitet

Vi ser også at fysisk aktivitet og bevegelse blir viktig når det blir mer skjermtid enn vanlig. Lærerne er oppmerksomme på dette. De gode løsningene må vi finne sammen ved å prøve ut ulike former for undervisning og erfare hvordan de slår ut. Enkle grep som variasjon i sittestilling og korte pauser gjennom dagen kan vi selv gjøre umiddelbart.

Se også råd fra UDIR om hjemmeundervisning. Her står det blant annet mer om personvern.

 


 

Informasjon fra Viken om omlegging til fjernundervisning finner du her.

Se mer om hvordan Viken fylkeskommune følger koronasituasjonen