Stas med bokbad av forfatter Liv Marit Weberg på biblioteket

Bokbad på biblioteket - Klikk for stort bilde Tuva Marie Hassel Tirsdag 9. april arrangerte 1MOKA elevstyrt bokbad i samarbeid med biblioteket. Fire elever bokbadet forfatteren med spørsmål som klassen i fellesskap hadde utarbeidet etter å ha lest boka.

Forfatter Liv Marit Weberg - Klikk for stort bildeForfatter Liv Marit Weberg Tuva Marie Hassel 1MOKA med lærer Merete Henden Kronholm hadde på forhånd lest hele boken "Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til" av Liv Marit Weberg høyt i klassen. Sammen med bibliotekar Line Olseng jobbet klassen med teksten og spørsmål rundt denne, og klassen kom i samarbeid fram til en rekke spørsmål de ønsket stille forfatteren. Fire elever ble valgt ut som bokbadere. Publikum bestod av resten av 1MOKA, elevene i 1STUB, fylkesbiblioteksjefen, bibliotekarer fra Malakoff vgs og Eidsberg bibliotek samt en lærer fra  Eidsberg ungdomsskole og flere lærere fra Mysen vgs.