Russeforeldremøte

Torsdag 11. april 2019 kl. 18:00 inviteres foreldre til Mysenruss 2019 i det store auditoriet på Mysen vgs. Møtet vil vare omtrent til kl. 19:30.

Klikk for stort bilde

Russestyret, helsesøster og rektor ved Mysen videregående skole inviterer til foreldremøte for alle som nå har ungdom som står på startstreken til en hektisk russefeiring.

Av tidligere erfaring vet vi at det kan være bra å samle foreldrene til avgangskullet for å gi litt informasjon som omhandler både russetiden og avslutningen av et langt skoleløp.

På møtet gis det informasjon fra russestyret, leder for elevtjenesten og rektor. Temaer som vil bli tatt opp er:

  • Hva holder russen egentlig på med fra 20.april til 17.mai? v/russestyret
  • Å være foreldre til russ i mai – lure tips om foreldresamarbeid og gode bidrag til ungdommenes beste! v/russepresidenter, leder elevtjenesten og rektor
  • Politiets samarbeid med russen og erfaringer fra tidligere år. Hva gjør politiet når de støter på russen? v/rektor
  • Ulike helseaspekter knyttet til russetiden.
  • Russefrokost i regi av foreldre, helsesøster og skolen v/leder av elevtjenesten
  • Avslutning av videregående skole og russefeiring v/rektor

 

Vi håper at så mange som mulig kan avsette litt tid denne torsdagskvelden som en god forberedelse til russetiden for årets avgangskull.

 

Embla Birk Løken og Emil L. Westlie                 Merete Labråten                  Brynjard Rønningen

Russepresidenter Mysenrussen 2019                     Leder elevtjenesten              Rektor