Mysen vgs som nærmiljøarena

Klikk for stort bildeVi har søkt om og mottatt en solid sum fra Helsedirektoratet (via Østfold Fylkeskommune) for å benytte skolen vår som nærmiljøarena! Det vil si at vi øker på med tilbud som kan brukes før, under og etter ordinær skoletid – kanskje også i tilknytning til undervisning.

I tillegg til dette har vi søkt Sparebankstiftelsen DNB om mer penger til innkjøp og bygningsmessige endringer, og denne gikk også igjennom i andre forsøk! Dette, pluss en solid dugnadsinnsats fra ansatte og elever på skolen, har ført til at prosjektet nå begynner å bli synlig. Tiltakene er valgt ut på grunnlag av en spørreundersøkelse vi foretok i elevrådet 2018, og dette er tilstand per idag:

  1. Treningsrommet er godt på vei, og vil sannsynligvis være klart til bruk før jul (se bilder)
  2. Scenen, som har dobbeltfunksjon som sitteplasser ved vg3 bordet og «lærerbordet», er på plass! (se bilder)
  3. Avgrensing av atriet + bibliotek/helsesøster/kjellerrom er delvis på plass, noe som tillater utvidet åpningstid (mangler kun elektronisk styring)
  4. Rollespillklubben er oppe og går! (se tidligere post)
  5. Sjakkbrett har vi fått i spons fra Felleskjøpet Mysen, og en sjakk-klubb med grunnleggende kursing er på trappene!
  6. Kombinert debatt, spill og filmrom vil bli påbegynt før jul og tatt i bruk i løpet av våren

Vi gleder oss til å åpne disse arenaene for dere, og tar gjerne i mot flere innspill på aktiviteter dere ønsker dere! Send innspill, helst med en liten begrunnelse, til enten eivsle@ostfoldfk.no eller kriroi@ostfoldfk.no

 

Klikk for stort bildeKlikk for stort bildeKlikk for stort bilde