Informasjon fra Østfold kollektivtrafikk om smittevern og skoleskyss

Østfold kollektivtrafikk har innført en rekke tiltak for å redusere risikoen for smittespredning av koronaviruset i skolebussene. Tiltakene er innført i tråd med helsemyndighetenes veileder for smittevern i kollektivtransport.

Klikk for stort bilde  

Informasjonen er sendt ut på mail til alle elever, og ligger også tilgjengelig for nedlasting her som pdf-fil: