Gjenåpning av skolen fra 11.mai – informasjon til elever og foresatte

Vi gleder oss til å møte elevene igjen når skolen nå gradvis skal åpne. Vi skal fortsatt være nøye med smittevern og det betyr at vi ikke kan ta imot alle klasser hver dag. Undervisningen vil være en kombinasjon av oppmøte på skolen og digital hjemmeundervisning

Klikk for stort bilde  

Alle elever vil få melding fra sin kontaktlærer med nærmere informasjon om når og hvor de skal møte når de skal tilbake på skolen kommende uke.

Plan for gjenåpning av skolen uke 20

Mandag 11.mai

 • Undervisningen som startet opp 27. april på skolen for utvalgte grupper fortsetter.
 • Elever i vg1 Yrkesfag og vg2 Yrkesfag som ikke har praktisk opplæring på skolen, har undervisningsfri i alle fag. YF-lærerne har planleggingsdag.
 • Elever på MOK/PB/ST følger digital undervisning hjemmefra

 

Tirsdag 12.mai

 • Alle elever på yrkesfag vg1, vg2 og vg3 møter på skolen.
 • Voksenopplæring 3STUCR møter på skolen.
 • Elever på MOK/PB/ST har undervisningsfri i alle fag. MOK-, ST- og fellesfagslærere har planleggingsdag.

 

Onsdag 13.mai

 • Alle elever på yrkesfag møter på skolen
 • 3STUCR møter på skolen.
 • Elever i vg3 MOK/PB/ST møter på skolen.
 • Elever i vg1 MOK/ST og vg2 MOK/ST har digital undervisning hjemmefra.

 

Torsdag 14.mai

 • Alle elever på yrkesfag møter på skolen.
 • 3STUCR møter på skolen.
 • 3PBYB møter på skolen.
 • Elever i vg1 MOK/ST møter på skolen.
 • Elever i vg2 MOK/ST og vg3 MOK/PBYA/ST har digital undervisning hjemmefra.

 

Fredag 15.mai

 • Alle elever på yrkesfag møter på skolen.
 • 3STUCR møter på skolen.
 • 3PBYB møter på skolen.
 • Elever i vg2 MOK/ST møter på skolen.
 • Elever i vg1 MOK/ST og vg3 MOK/PBYA/ST har digital undervisning hjemmefra.

 

Plan for uke 21 blir gjort kjent i løpet av uke 20.