Generell informasjon til klageadgang og klagefrister våren 2020

Du har rett til å klage på standpunktkarakterer i fag, ordens- og atferdskarakter og eksamenskarakterer. Du har også rett til å klage på et vedtak om at du ikke får karakter i et fag. Her følger informasjon om din klagerett.

Klikk for stort bilde  

KLAGERETT

Våren 2020 er det ikke gjennomført ordinære eksamener i skriftlig, muntlig og muntlig-praktiske fag. Det er samtidig gjennomført eksamener som privatist til de ulike eksamensformene denne våren og retningslinjer og regler for klage etter avlagt privatisteksamen er de samme som for ordinær gjennomføring.

Du har rett til å klage på standpunktkarakterer i fag, ordens- og atferdskarakter og eksamenskarakterer. Du har også rett til å klage på et vedtak om at du ikke får karakter i et fag. Klager som gjelder standpunkt- eller ordens- og atferdskarakter, må begrunnes. Det er fornuftig å snakke med faglæreren før du klager, da vil du få nærmere begrunnelse for karakteren. Klagen avgjøres av en egen klagenemnd.

Når det gjelder eventuelle klager på eksamenskarakterer, er det også fornuftig å snakke med faglærer på forhånd. Klager på eksamensresultater behandles av nye sensorer, og det viktig å være oppmerksom på at du kan få bedre, den samme eller dårligere karakter etter klagesensur.

For muntlig eksamen kan du klage på eksamensgjennomføringen, men ikke fagkarakteren. Regler for hvordan muntlig og muntlig-praktisk eksamen skal gjennomføres finner du på lenken til Utdanningsdirektoratet det er vist til tidligere i dette skrivet.

Dersom du leverer klagen raskt, kan du regne med å få svar så tidlig at eventuelle endringer kan føres på vitnemål og ettersendes til samordna opptak.

Alle klager skal leveres digitalt på egne skjemaer som du finner på hjemmesiden til Østfold fylkeskommune

 

Klagefrister:

Klagefrist standpunktkarakterer der man ønsker rask behandling er

torsdag 18. juni klokken 12:00

 

Klagefrist skriftlig eksamenskarakter der man ønsker rask behandling er

fredag 26. juni klokken 12:00

 

Klagefrist skriftlig eksamenskarakter der man ønsker ordinær behandlingstid er

onsdag 1. juli klokken 12:00

 

Klagefrist standpunktkarakterer og gjennomføring av muntlig/muntlig-praktisk eksamen med ordinær behandlingstid er fredag 21. august klokken 12:00

 

                                                                                  

 Mysen 04.06.2020

 

 

Brynjard Rønningen

Rektor