Førerkort og fravær

De nye reglene for fraværsføring i forbindelse med førerprøven gjelder fra skoleåret 2019-2020. Men, det er kun sikkerhetskurs av en viss varighet som kan unntas.Klikk for stort bildeDet er ikke alt fravær som kan unntas når du skal ta førerprøven. Hentet fra: get.pxhere.com

Det er vedtatt at deler av kjøreopplæringen til førerkort klasse B (bil) skal unntas fra fraværsgrensen. Dette gjelder sikkerhetskurs på bane (4 timer) og del to og tre av sikkerhetskurs på vei (5 timer kjøring på landevei og 4 timer planlegging og kjøring i variert trafikkmiljø).

Unntaket er tatt inn i forskrift til opplæringsloven og forskrift til friskoleloven § 3-3. Det er kun gjort unntak fra de obligatoriske delene av kjøreopplæringen som det er vanskeligst å kombinere med skolehverdagen. Det er ikke gjort unntak fra teoretisk og praktisk førerprøve eller enkelttimer med kjøring.

Elevene må vise dokumentasjon på deltakelse i kursene fra kjøreskolene.

Totalt kan 13 timer fritas – og KUN de kursene som er nevnt over. Lærere fører fraværet med «Unntatt 10 %».