Delvis åpning av skolen fra 27.april

Regjeringen har besluttet å åpne videregående skole for elever i vg2 og vg3 på yrkesfaglige utdanningsprogram. Undervisning i fag som krever særskilt utstyr og rom blir fra uke 18 gjennomført i skolens lokaler eller i bedrift. Teoriundervisning vil fortsatt skje digitalt for alle elever.

Klikk for stort bilde  

Teoriundervisning vil fortsatt skje digitalt for alle elever. Anbefalinger i forbindelse med smittevern følges opp. Elevene som skal møte på skolen vil bli gitt direkte informasjon fra skolen. Det kjøres ordinær skoletransport, men myndighetene oppfordrer til å vise god smitteatferd ved bruk av offentlig transport. Det opplyses videre at elever og ansatte som har symptomer på luftveisinfeksjon ikke skal møte på skole. Mer informasjon får du ved å lese veileder om smittevern eller i kontakt med skolen.

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/

Viken har også lagt ut informasjon til deg som skal på skolen 27.4 Der står det også litt om skoleskyss. 

https://viken.no/aktuelt/til-deg-som-skal-tilbake-pa-skolen-27-april.22647.aspx