IT-hjelp og brukerstøtte

Skolens IT-kontor ligger i 1. etg i P-blokka (P110 og P115) og er åpent alle skoledager fra kl 08:15-15:30. 

Til toppen