Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, psykisk helsearbeider og fysioterapeut.

Vi har som formål å fremme god helse og trivsel blant elevene.

Du kan snakke med oss om 

 • personlige problemer eller bekymringer knyttet til hjem, skole eller venner 
 • prevensjon, graviditet, kjønnssykdommer, underlivsplager 
 • søvnvansker, ernæring 
 • stress, sorg, angst og depresjon, spiseproblemer, selvskading, smerter 
 • mobbing, skolefravær, lav selvfølelse eller selvtillit, ensomhet, prestasjonsangst, konsentrasjonsvansker 
 • fysisk og psykisk vold, overgrep og voldtekt 
 • rusmidler, røyk/snus 
 • etc. 

Kontakt oss 

Psykiske helsearbeider finner du i rådgivergangen i K- bygget.
Helsesykepleier og fysioterapeut finner du på P017 (i nærheten av atriet).

Obs: ikke send sensitive personopplysninger på sms/e-post. 

Skolehelsetjenesten

 • Time hos helsesykepleier regnes som dokumentert fravær og teller ikke med i fraværsgrensen på 10 prosent. 
 • Tilbudet er gratis. 
 • Skolehelsetjenesten har taushetsplikt. Ved mistanke om mishandling i hjemmet eller alvorlig omsorgssvikt, har vi meldeplikt til barnevernstjenesten. 

  Helsestasjon for ungdom 

  Utenom trefftidene på skolen, kan du benytte deg av tilbudet på Helsestasjon for ungdom.      

  Se også  

  Til toppen