Elevundersøkelsen - Vi vil høre din mening om læring og trivsel ved Mysen vgs

Elevundersøkelsen - illustrasjon - Klikk for stort bilde Før jul vil kontaktlæreren din be deg besvare Elevundersøkelsen. Undersøkelsen er frivillig, men vi håper du vil delta. Du får passord av læreren. Til innlogging.

Du kan lese mer om Elevundersøkelsen på Utdanningsdirektoratets nettsider

Informasjonsbrev fra UDIR til elever og foresatte informerer blant annet om at du er anonym når du besvarer Elevundersøkelsen, men at vi trenger din mening for å gjøre opplæringa enda bedre.

I januar vil læreren din gjennomgå resultatene i undersøkelsen i klassen din. Da har dere som klasse en mulighet til å utdype og forklare ytterligere om dere ønsker det.

Lykke til!