Ungdommens helsestasjon

Et gratis tilbud til ungdom i alderen 13-20 år.

Åpningstid: onsdager kl. 14.00 - 16.00 i skoleåret.
Adresse: Kløverveien 2, 1850 Mysen (Familiesenteret)
Telefon: 69 70 20 00

Lege og helsesøster er tilstede.

Velkommen!

Les mer om ungdommens helsestasjon

Kartpunkt