Søknader og skjemaer

Skolerådgiver hjelper deg! :-)

Nederst på siden finner du lenke til en side der du kan søke elektronisk om:

- fritak for opplæring i fag.  Har du bestått tilsvarende fag tidligere kan du få disse godkjent. OBS! Du må ha standpunktkarakter i faget.

- fritak for vurdering med karakter i fag (gjelder sidemål og kroppsøving)

- å bli deltidselev

- å få særskilt tilrettelegging ved eksamen, som utvidet tid.  Det må søkes i god tid før eksamen, minst 3 uker. For heldagsprøver og vurderinger i løpet av året er det faglærer som avgjør tilrettelegging.

Vi anbefaler deg generelt å søke sammen med rådgiver for at du skal få veiledning.

Alle søknadene krever dokumentasjon. Dokumentasjonen må legges ved søknaden hvis den ikke tidligere er levert til skolen. Rådgiver kan sjekke hvilken dokumentasjon skolen allerede før du søker.

Ta med PC og MinID når du skal søke hos skolerådgiver og avtal gjerne tid på forhånd! :-)

Søknader og skjemaer

Kontakt

Elisabeth Engh-Juel
E-post
Telefon 69 84 61 57
Mobil 474 79 336
Elsa Irene Falkenhaug
E-post
Telefon 69 84 61 30
Mobil 474 79 335
Inger Ingberg
E-post
Telefon 69 84 61 42
Mobil 479 75 762