Rådgivere

Vi vil at du skal trives på Mysen vgs og få hjelp til å velge et yrke og en utdanning som passer for deg. 

Hvem er rådgiver hvor?

Yrkes- og utdanningsveiledning 

Vi tar gjerne en karriereveiledningssamtale med deg. Hensikten med samtalen er å bevisstgjøre deg i forhold til dine kompetanse og muligheter. Hva kan du, som du har lyst til å bygge videre på, i et yrke eller gjennom videre studier? Trenger du f.eks noen spesielle fag? Hvor kan du få mer informasjon for å bli sikrere i valget ditt?

Sosialpedagogisk rådgivning

For at du skal lære best mulig må du trives på skolen både faglig og sosialt. Vi kan snakke med deg om dine faglige utfordringer og ulike personlige eller sosiale forhold som hindrer deg i å lære på en god måte.

Taushetsplikt

Rådgiverne har taushetsplikt. Ved behov samarbeider vi med skolehelsetjenesten, lærere og andre samarbeidspartnere.

Kontakt

Elsa Irene Falkenhaug
E-post
Telefon 69 84 61 30
Mobil 474 79 335
Inger Ingberg
E-post
Telefon 69 84 61 42
Mobil 479 75 762
Elisabeth Engh-Juel
E-post
Telefon 69 84 61 57
Mobil 474 79 336