Kontakt PP-tjenesten og Oppfølgingstjenesten

Kontaktinformasjon til de ulike kontorene til PP-tjenesten og Oppfølgingstjenesten for videregående skole i Østfold.

Se en samlet oversikt over PP-tjenesten og Oppfølgingstjenesten i Viken.

Pedagogisk psykologisk tjenesten

PP-tjenesten, region Indre Østfold

Indre Østfold (Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad), Marker, Skiptvedt, Rakkestad.

 • Besøksadresse: Rådhusgata 18, Askim
 • Postadresse: PPT, region Indre Østfold, Viken fylkeskommune, Postboks 220, 1702 Sarpsborg
 • Telefon: 69 11 78 00
 • E-post: post@viken.no
 • Nettside: PPtvgo-Østfold

PP-tjenesten, region Moss

Moss, Rygge, Råde, Våler

 • Besøksadresse: Dronningensgate 16, Moss
 • Postadresse: PPT, region Moss, Viken fylkeskommune, Postboks 220, 1702 Sarpsborg
 • Telefon: 69 11 78 00
 • E-post: post@viken.no
 • Nettside: PPtvgo-Østfold

PP-tjenesten, region Nedre Glomma

Aremark, Fredrikstad, Halden, Hvaler, Sarpsborg

 • Besøksadresse: Glemmengt 55, Hancobygget, Fredrikstad
 • Postadresse: PPT, region Nedre Glomma, Viken fylkeskommune, Postboks 220,
 • 1702 Sarpsborg
 • Telefon: 69 11 78 00
 • E-post: post@viken.no
 • Nettside: PPtvgo-Østfold

Oppfølgingstjenesten

Oppfølgingstjenesten, region Indre Østfold

Indre Østfold (Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad), Marker, Skiptvedt, Rakkestad).

 • Besøksadresse: Rådhusgata 18, Askim
 • Postadresse: PPT, region Indre Østfold, Viken fylkeskommune, Postboks 220, 1702 Sarpsborg
 • Telefon: 69 11 78 00
 • E-post: post@viken.no
 • Nettside: OT-Østfold

Oppfølgingstjenesten, region Moss

Moss, Rygge, Råde, Våler

 • Besøksadresse: Dronningensgate 16, Moss
 • Postadresse: PPT, region Moss, Viken fylkeskommune, Postboks 220, 1702 Sarpsborg
 • Telefon: 69 11 78 00
 • E-post: post@viken.no
 • Nettside: OT-Østfold

Oppfølgingstjenesten, region Nedre Glomma

Aremark, Fredrikstad, Halden, Hvaler, Sarpsborg

 • Besøksadresse: Glemmengt 55, Hancobygget, Fredrikstad
 • Postadresse: PPT, region Nedre Glomma, Viken fylkeskommune, Postboks 220,
 • 1702 Sarpsborg
 • Telefon: 69 11 78 00
 • E-post: post@viken.no
 • Nettside: OT-Østfold

Oppfølgingstjenesten og PP-tjenesten, Sentralt

Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg
Besøksadresse: Fylkeshuset, Oscar Pedersenvei 39, Sarpsborg
Telefon:  69 11 78 00
Epost: Virksomhetsleder Rita Kristin Magnussen Helvik