Oppfølgingstjenesten (OT)

Tjenesten er et tilbud til ungdom mellom 15 - 21 år som har rett til videregående opplæring, men som ikke har skoleplass eller arbeid. OT hjelper til med å finne ut hvilke muligheter som er aktuelle for den enkelte.

Målsettingen er å bidra til økt kompetanse gjennom tilbud i regi av videregående opplæring eller tilbud fra andre instanser.

Har du nylig fått brev fra Oppfølgingstjenesten?

Har du fått årets brev fra Oppfølgingstjenesten om hva du gjør neste skoleår?
Her kan du sende inn ditt svar.

Sjekklister og skjemaer for melding

Dersom en elev vurderer å avbryte opplæringen skal skolen innkalle til et avklaringsmøte. Før møtet skal skolen gi opplysninger til OT i henhold til egen sjekkliste.

Dersom en elev avbryter opplæringen skal følgende skjema benyttes:

Ungdom som ikke har møtt ved skolestart, eller som har avbrutt opplæringen før 1. september, vil bli automatisk bli overført fra skolen til Oppfølgingstjenesten.

En del av virksomheten PPT/OT

Oppfølgingstjenesten (OT) er et eget tjenesteområde i virksomheten PPT/OT og er samlokalisert med Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Virksomheten ledes av Rita Kristin Magnussen Helvik.

Vedlegg