Hva kan elevtjenesten hjelpe deg med?

Du kan kontakte oss om alt fra spørsmål knyttet til utdannings- og yrkesveiledning til helsespørsmål og sosiale spørsmål!

Elevtjenesten består av personer fra flere yrkesgrupper som alle ønsker at du skal trives på skolen og få den hjelpen og veiledningen du trenger. Hvis ikke de kan hjelpe deg selv, så henviser de videre.  

Utdanningsleder Merete Labråten er leder for elevtjenesten ved skolen.

Nedenfor ser du en kort oversikt over de ulike funksjonene og hva de jobber med. Lenkene fører til sider der du kan lese mer om hva de kan hjelpe deg med og kontaktinfo:

  • helsesøster (kropp, identitet, helse. Tilhører skolehelsetjenesten)
  • rådgiver (trivsel på skolen og sosialpedaogisk rådgivning. Skolerådgiver)
  • karriereveileder (yrkes- og utdanningsrådgivning. Skolerådgiver)
  • minoritetsrådgiver (spørsmål knyttet til det å ha en flerkulturell identitet, herunder sosial kontroll)
  • sosialfaglig rådgiver (spørsmål om sosiale forhold utenfor skolen, spørsmål til NAV)
  • psykisk helsearbeider (alt om psykisk helse for ungdom. Tilhørere skolehelsetjenesten)
  • fysioterapeut. (forebygging av skader og arbeid med elevenes helse. Tilhører skolehelsetjenesten)
  • Ungdomshelsestasjonen (med lege og helsesøster)
  • PPT (utredninger av ulike typer lærevansker, veiledning)
  • OT (oppfølging av ungdom utenfor videregående opplæring eller av de som tenker på å slutte)

Alle i elevtjenesten har taushetsplikt.

Kontakt

Merete Gimle Labråten
E-post
Telefon 69 84 61 28
Mobil 412 64 220