Velkommen til skolestart

Vi på Mysen videregående skole ønsker å bidra til at koronasituasjonen i Indre Østfold kommer under kontroll snarest mulig. Derfor er det nødvendig for oss å gjøre endringer i planene for skolestart og de første to skoleukene.

Janne Ruud Østby - Klikk for stort bilde Mysen vgs  

Endringene betyr at ikke alle elever kan møte fysisk på skolen første skoledag. De ulike klassetrinnene/elevgruppene vil være på skolen på forskjellige ukedager. De øvrige dagene vil de få digital hjemmeundervisning, slik som før sommeren.

Vi forstår at det er spesielt viktig for nye elever å få møte på skolen i starten. Derfor vil vi prioritere å la VG1-elevene møte fysisk de første par dagene. Vi skal også sørge for at alle elever får kommet på skolen for å hente nytankede PC’er snarest mulig, slik at de er klare til å jobbe digitalt de dagene de skal ha hjemmeundervisning.

Tiltakene som settes i verk skjer i tett dialog med Indre Østfold kommune og skoleeier Viken fylkeskommune. Ved å fordele elevene på ulike dager, er håpet å unngå ytterligere smittespredning og ikke minst redusere presset på skoleskyssen.

Andre koronatiltak

Andre koronatiltak de to første skoleukene bla. å holde kantinen stengt og å forsterke renhold. Også for skoleskyssen er det gjort særskilte tiltak, og det er satt inn ekstra busser og sjåfører for å sikre at de skjerpede smittevernreglene kan overholdes også der. Vi oppfordrer til at de som har mulighet til å gå, sykle, kjøre bil eller bli kjørt til skolen gjør det for å unngå at bussene blir veldig fulle. 

Dette er ikke slik vi håpet de første skoledagene skulle være. Men vi håper nå alle er med oss på denne dugnaden, slik at vi raskest mulig kommer tilbake til en så normal skolehverdag som mulig. Uansett; vi gleder oss til å ha elevene tilbake igjen etter sommerferien og til å ønske nye elever velkommen til Mysen videregående skole!

Her finner du informasjon om oppmøte og plan for de første to ukene

Skolestart for Mysen vgs høsten 2020 (PDF, 265 kB)

 
I mange år har vi hatt foreldremøte for foresatte til våre nye Vg1-elever første skoleuke. Dagens smittesituasjonen tillater ikke et slikt møte. Vi kommer tilbake til når vi kan gjennomføre dette foreldremøtet.
 

Hvor skal jeg møte første skoledag?

Pga koronasitua samles vi utenfor skolen på utdanningsprogram. Deretter fordeles dere på klasser og går inn på klasserommet der du får en fast plass. På kartet ser du områdene utdanningsprogrammene skal samles første skoledag. Det vil stå mange voksne ute om morgenen som kan vise deg veien. Det kommer til å gå fint.

Oppmøtested for utdanningsprogram første skoledag (PDF, 185 kB)

Hvor kan jeg oppholde meg i friminutt og fritimer?

Så lenge vi har "gult eller rødt trafikklys" deles uteområdene slik at elever fra ulike utdanningsprogram ikke blandes. 

Fordeling av utearealet framover (PDF, 143 kB)

 

Skolestarten vil bære preg av sterkt fokus på smittevern. Det betyr:

 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  • Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde en meters avstand i alle situasjoner
  • Unngå trengsel og store samlinger
  • Se utfyllende informasjon i vedlagte smittevernveileder

For oppdatert informasjon om kommunens håndtering og tiltak, se Indre Østfold kommunes hjemmeside.

Til toppen