Rødt og gult nivå uke 5

Som tidligere annonsert starter Mysen vgs. opp på rødt nivå mandag 1. februar. Vi fortsetter på rødt nivå også tirsdag 2. februar, men vi går til gult på onsdag 3. februar. Elever og ansatte som bor i "stengte" kommuner kan allikevel komme på skolen. Dette blir ansett som en nødvendig reise.

Elevene får beskjed via Teams om hvordan deres skoledag og - uke blir.

Fra onsdag 3. februar skal alle elever tilbake og få et fysisk opplæringstilbud på skolen. Denne vurderingen er gjort av nasjonale myndigheter, Viken fylkeskommune og kommunelegen i Indre Østfold kommune. Bakgrunnen er det gjeldende smittenivået og hensynet til barn og unge.

På gult nivå er det fysisk opplæring, og det vil igjen være mulig med fysiske møter. Kantina vil være åpen, også for å sitte og spise. Vi respekterer avstandsregler, håndhygiene osv. også på gult nivå så godt vi kan.


Fra Statsforvalteren 25.01.21:

Elevers reiser skal vurderes på linje med ansattes reiser

Elever bosatt i en av de ti nedstengte kommunene skal få reise til videregående skole utenfor kommunen. Svaret er som følger: Elevers reiser skal vurderes på linje med ansattes reiser – de er nødvendige, og elevene skal følge skolens organisering av opplæringen.

Til toppen