Rødt nivå i uke 1 og 2

Kommuneoverlegen vil på bakgrunn av nasjonale anbefalinger fatte vedtak om rødt nivå for Askim vgs og Mysen vgs. Det blir en kombinasjon av digital og fysisk undervisning.

Sjekk planen i Teams for hvilke dager du skal møte på skolen. De som har hjemmeundervisning følger timeplanen hjemmefra. Vi får noen spørsmål fra yrkesfagelever nå i kveld om hvorfor dere nå også får noen fellesfag på skolen til uka, og som følge av det får noe praktisk opplæring som digital undervisning. Det er fordi dere også skal få møte fellesfaglærerne noe. Hittil har praktiske programfag vært prioritert på rødt nivå, og med føringene som ligger nå kan ikke alle elevene være på skolen hver dag hele uka. Så hvis dere har noen fellesfagdager på skolen så blir noen programfagdager hjemme. Vi justerer planen litt for hver periode, så neste gang kan det være at de praktiske fagene igjen blir prioritert dersom rødt nivå forlenges ytterligere. Det er en helhetsvurdering. Helst ville vi jo hatt dere alle på skolen hver dag, men det har vi ikke lov til nå.

Husk reglene som gjelder; vær hjemme hvis du er syk, hold avstand og vask hender.

----

På rødt nivå skal alle elever ha et tilbud om fysisk undervisning, og begge skoler har satt opp en plan for dette. Den er distribuert til elevene. Det overordnede målet på gult og rødt nivå er at elever og ansatte har et begrenset antall nærkontakter. Den oppsatte planen avspeiler det.

På rødt nivå er fortsatt grupper organisert på tvers, blant annet i språkfag og programfag.

Avtal avvikende friminutt der det er mulig!

Vi minner om de tre hovedprinsipper for å unngå smittespredning:

  • Er du syk, skal du være hjemme.
  • God håndhygiene
  • Hold avstand, unngå ansamlinger

Du kan lese hele smittevernveilederen for vgs her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/

Husk at dere på rødt nivå skal være enten i klasserommet eller ute.

Til toppen