Møter for foreldre og foresatte Vg1 SF/YF og Vg2 YF - UTSATT TIL TORSDAG 24. SEPTEMBER

Foreldre- og foresattmøtene opprinnelig planlagt til torsdag 10. september er utsatt i 14 dager til torsdag 24. september. Årsaken er koronasituasjonen i Indre Østfold kommune. Møtene endres også til bli gjennomført digitalt i stedet for møter med fysisk oppmøte på skolen.

Informasjon om tidspunkter for de enkelte klassene og hvordan digital gjennomføring vil foregå vil bli gitt i de ulike klassene i god tid. 

Hensikten med møtene er å treffe de andre foresatte i klassen og kontaktlæreren. Vi skal sammen legge grunnlaget for et godt skole-hjem samarbeid gjennom året. Ettersom møtene blir digitale, vil de bli annerledes enn det vi opprinnelig hadde planlagt for. Vi håper og tror allikevel fortsatt på god deltakelse og gode møter som gir anledning til å bli bedre kjent med skolen, utdanningsprogrammene og klassene til de nye elevene våre.

Vel møtt!

Blader i høstfarger - Klikk for stort bilde Chris Lawton / Unsplash  

Til toppen