Hva er vurdering, egentlig?

Mandag møtte skoleforsker Egil Hartberg fra Høgskolen i Innlandet elevrådet ved Mysen vgs. Han snakket om hva elevene kan forvente av lærerne og hva lærerne kan forvente av elevene.

Vurdering skal være en integrert del av opplæringa der elevene skal ha mulighet til å vise kompetansen sin på forskjellige måter. Hvordan kan vi gjøre det da? Dette spørsmålet er tillitselevene bedt om å ta opp i klassens time der også kontaktlærer deltar. Opptak av det Egil Hartberg sa om vurdering til Elevrådet på Mysen kan du se her: 

Til toppen