Videregående skole

  • Korona-virus Mysen vgs går over til rødt trafikklys i uke 48
    Det er kommuneoverlegen som ut fra opplysningene om smittesituasjonen i kommunen fatter et slikt vedtak for en tidsbegrenset periode. Viken fylkeskommune og ledelsen ved skolen har jevnlig kontakt med kommuneledelsen og vi har også hatt møte i dag, fredag 20.11.

Aktuelt

Kalender

Til toppen