Lytt til teksten
a a a
Skolens ledelse

Skolens ledelse består av rektor, assisterende rektor, utdanningsledere, økonomisjef og fagledere.

Les mer om Skolens ledelse
Vårt mål
styringssystem

Flest mulig elever skal fullføre og bestå med best mulig resultat. 

Dette er vår overordnede målsetting. Vi er her for elevene våre og deres læringsutbytte.  Vi vurderer hele tiden hvordan vi kan bruke ressursene effektivt for å oppnå målet.

Les mer om Vårt mål
Visjon og verdier.
Logo-Mysen_100_internett.jpg

Lærelyst for livet; Det beste i hver enkelt

Mestring, Engasjement og Respekt. 

Etter drøftinger med elever og ansatte i 2012 ble dette resultatet og grunnlaget for arbeidet vi gjør og valgene vi tar. 

Les mer om Visjon og verdier.
Miljøfyrtårn
miljøfyrårn_485_180.jpg

Mysen videregående er sertifisert som Miljøfyrtårn og tilfredsstiller dermed en rekke krav til arbeidsmiljø, innkjøp og materialbruk, energi, transport, avfall og estetikk.

Les mer om Miljøfyrtårn
Skolens ordensreglement
reglement_485_180.jpg

Her finner du gjeldende ordensreglement for Mysen videregående skole. Reglementet er felles for de videregående skolene i Østfold fylkeskommune.

Les mer om Skolens ordensreglement
Skolens historie

Mysen vgs. er resultatet av at fire skoler etter hvert har blitt en skole.  Det første utdanningstilbudet ut over folkeskolen ble etablert for over 90 år siden.

Les mer om Skolens historie
Helsefremmende skole

 

Mysen videregående skole er en Helsefremmende skole som skal videreføre og forsterke arbeidet med helsefremmende skoler i Østfold.

Les mer om Helsefremmende skole