Lytt til teksten
a a a
Utskriftsvennlig versjon Tips en venn

Helsefremmende skole

 

Mysen videregående skole er en Helsefremmende skole som skal videreføre og forsterke arbeidet med helsefremmende skoler i Østfold.

 

Arbeidet med helsefremmende skoler er forankret i lovverket, fylkesplanen, i regional plan for folkehelse i Østfold og i «Krafttak for læring 2012-2016».

 

Hva?

Med helsefremmende skoler forstår Østfold fylkeskommune skoler som styrker elevenes og personalets fysiske og psykiske helse, gjennom å ha fokus på skolemiljøet, undervisningstilbudet og undervisningssituasjonen, samt å ha systematisk forankring av det helsefremmende arbeidet.

 

Hvorfor?

Bidra til at flere består, med bedre resultat 

Utjevning av sosial ulikhet 

 

Hvordan?

Gjennom tilrettelegging for gode kostvalg/kostvaner, fysisk aktivitet, trivselstiltak og øke bevisstgjøringen av elevers egen helse.

 

Eksempler på tiltak:

·         Fokus på trygg skolestart

·         Skolestartfestival

·         Fokus på fysisk aktivitet og bevegelsesglede

·         Bevisstgjøring av elevers egen helse gjennom undersøkelsen «Min livsstil»

·         Gi elever mer kunnskap om å ta vare på egen helse

·         Markering av verdensdagen for psykisk helse

·         Skolens kantine følger de nasjonale retningslinjer for mat i videregående skole

·         Gratis havregrøt

 

·         Fruktordning

Sist endret 15.02.2017