Lytt til teksten
a a a
Kantina
baguette_485_262.JPG

Vi har en sunn elevkantine som er åpen hver dag. Mysen videregående skole drifter selv kantina og vi er opptatt av at elever og ansatte selv bidrar til godt miljø ved å vise god køkultur, rydde og holde orden. 

Les mer om Kantina
Resepsjonen
skolekort.JPG

Resepsjonen er plassert ved kantina i 1. underetasje. Hit kan du komme hvis du har spørsmål, så vil vi hjelpe deg eller veilede deg til rett sted.

Les mer om Resepsjonen
Fravær ved sykdom
termometer_482.JPG

Alt fravær registreres i OPPAD.

Skal jeg som elev selv legge inn fravær i OPPAD? Ja, dersom du blir syk eller vet i forkant at du skal være borte fra undervisning, så legger du selv inn fraværet i OPPAD snarest eller i god tid dersom det er planlagt fravær. Du skriver inn fraværsgrunn i kommentarfeltet. Da vet lærerne at du skal være borte når undervisningen starter.

For enkelte typer fravær kan elever søke om at fraværet ikke føres på vitnemål eller kompetansebevis. Du kan også be om at det legges ved et eget skriv om din fraværsårsak.

Les mer om Fravær ved sykdom
Administrasjonen

Administrasjonen er plassert i 1. etg, bygg A. Her holder skolens ledelse og kontorfunksjon til.

Les mer om Administrasjonen
Rådgiverne
Rådgiver.jpg

Rådgiverne bistår elever i spørsmål om yrke og utdanning. De kan også snakke med deg om vanskelige forhold som påvirker din skolesituasjon.

Les mer om Rådgiverne
"Snakk norsk gruppe"

Velkommen til "snakk norsk gruppe"

for jenter med minoritetsspråklig bakgrunn.

Les mer om "Snakk norsk gruppe"
Ressursgruppe mot mobbing
green_485.JPG

Mysen vgs. har etablert en egen ressursgruppe mot mobbing og diskriminering.

Les mer om Ressursgruppe mot mobbing
Skolehelsetjenesten
hjerte_485.JPG

Skolehelsetjenesten er et gratis lavterskeltilbud for elever. Du avtaler tid med helsesøster via sms eller mail.

Les mer om Skolehelsetjenesten
Helsefremmende skole

 

Mysen videregående skole er en Helsefremmende skole som skal videreføre og forsterke arbeidet med helsefremmende skoler i Østfold.

Les mer om Helsefremmende skole
PP-tjenesten
top_bg_2.jpg

Pedagogisk- psykologisk tjeneste er en rådgivningstjeneste for skole, lærere, elever og for lærebedrift, lærlinger/lærekandidater.

Les mer om PP-tjenesten
IT- avdelingen
helpdesk- direktelinje_485.JPG

IT avdelingen bistår i spørsmål rundt driften av skolens IT løsninger. Fylkeskommunen har også en sentral Brukerstøtte.

Les mer om IT- avdelingen
Sosialfaglig rådgiver

Trenger du råd og veiledning om problemer som går utover opplæringen eller gjør dagliglivet vanskelig?                       

 

Les mer om Sosialfaglig rådgiver
Minoritetsrådgiver

Har du spørsmål som gjelder sterk sosial kontroll, tvangsekteskap eller kjønnslemlestelse? Da bør du kontakte minoritetsrådgiver.

Les mer om Minoritetsrådgiver
Skolebuss
Buss

Informasjon om skoleskyss med oppstilling og avgangstider fra Hermann Thoresensgt. ved skoleslutt. Her kommer også litt generell informasjon om skolekort.

Les mer om Skolebuss
Oppfølgingstjenesten
top_bg_2.jpg

OT er et tilbud til all ungdom som har rett til videregående opplæring, men som ikke har skoleplass eller arbeid. OT hjelper til med å finne ut hvilke muligheter som kan være aktuelle for akkurat deg.

Les mer om Oppfølgingstjenesten